MÜKEMMEL BOŞLUK

Bir süredir kendi hayatlarımızı içinde bulunduğumuz ortamdan kopuk olarak yaşamamız olanaksız hale geldi. Kişisel tercihlerimizin ve yaşama dair önceliklerimizin önünde duvarlar yükseliyor. Savaşlar, şehirlerde patlayan bombalar, yaşadıkları yerlerde sıkışan insanlar, kaçmak zorunda bırakılıp yollara düşen insanlar; artan toplumsal huzursuzluk ve tükenmişlik hissi ile ne yaşamak kolay ne de üretmek ve paylaşmak.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi mevcut ortam içinde inşa edilen değerlerin içinde karabasanlarla dolu, gittikçe yozlaşan bir resmin parçası olmaya mecbur bırakılıyoruz.

Her şeye rağmen, bu bizi pençesine alan algıdan özgürleşebileceğimize, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimize ve yaşadığımız dünyanın güzel bir yer haline geleceğine dair umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor.

Dışarıdaki dünyanın fenalıklarından uzak, kendi iç dünyalarımız sorgulayarak, kendi isteklerimiz doğrultusunda, daha etkin olabildiğimiz alanlar yaratarak değiştirebileceğiz belki de bu mevcut durumu. İçimizdeki dünyayı dinleyerek, derinlerdeki mükemmel boşluğa ulaşmak dışarıdaki kirliliği temizleyecek.

Ve birimizin yarattığı içsel boşluklar diğerlerine eklenerek büyüyecek, genişleyerek dış dünyanın yükselen kötülük duvarlarını yıkacak sonunda.

Yeni bir albüm üzerinde çalışmaya başladığımız ilk günlerde kendimizi varoluşsal önceliklerimizi en baştan yapılandırdığımız, içimizdeki öze dönük bir dünya arayışı içinde bulduk.

Dünyanın dayatmalarını, bizleri soyan, dönüştürmeye, öldürmeye çalışanları dışımızda bırakarak, kendi kalp atışlarımızın, kendi vicdanlarımızın ritmine kulak kabarttık, hayatlarımızın değerini ve kaldıysa manalarını aramaya çıktık. Duygu ve ifadelerin saklanmadığı, kendi anlamlarımızın ve özümüzün peşinde düştüğümüz, bize iyi gelen bu albüme "Mükemmel Boşluk" adını verme nedenimiz bu.

Yeni bir yılda, yeni umutlarla Mükemmel Boşluk'u 15 Ocak 2016'da sizlerle paylaştığımızda umarız ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış olabileceğiz.

redd.